Лиценца

ЛИЦЕНЦЕ КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Данас, ако се сагледа пословно окружење, лако се може доћи до закључка да као никада пре функција, позиција менаџера за људске ресурсе, није била важнија за пословање организације. Велики број здравствених, социјалних, економских, и политичких фактора који обједињени делују на пословање организација у Србији, чине да би менаџмент људских ресурса требало да буде много важнија, ако не и најважнија, функција у организацији. Због свега тога, такође, данашњи менаџери људских ресурса морају да се ставе у први план и да се остваре, то јест покажу и докажу као равноправни стратешки партнер.

Да ли ће до тога доћи и да ли ће стручњаци за људске ресурсе прихватити водећу улогу, зависи само од њих и њиховог става према себи па онда према радном окружењу.

Да бисмо помогли организацијама у којима радимо, запосленима са којима радимо у постизању њихових циљева морамо и себи да помогнемо. Како?

Да будемо информисани и едуковани, да помогнемо организацијама и запосленима на прави начин како би остварили своје циљеве, да својим деловањем упознамо ширу јавност о принципима и праксама које помажу професији. Да позитивно утичемо на праксу запошљавања. Да подстакнемо професионално одлучивање и одговорност. Да помогнемо јачању друштвене одговорности. Да се придржавамо највиших стандарда етичког и професионалног понашања. Да се мери ефикасност људских ресурса у доприносу или постизању организацијских циљева а не пристрасност. Да се придржавамо закона. Да радимо у складу са вредностима професије. Да тежимо постизању највишег нивоа услуге, перформанси и друштвене одговорности. Да уважавамо запослене као људе. Да будемо лидери и узор како се постижу и одржавају највиши стандарди етичког понашања. Да будемо заједно, да подржимо и штитимо једни друге!

Због свега тога, Комора менаџера људских ресурса Србије је увела програм лиценцирања са којим се уводе препознатљиви највиши стандарди у менаџменту људских ресурса.

Носиоци лиценци Коморе су особе које су доказане и валидне као стручњаци из области менаџмента људских ресурса и које организације у Републици Србији препознају као такве.

Као професионалци, одговорни смо за додавање вредности организацијама којима служимо и етичком успеху (или неуспеху) тих организација. Као заговорници ове професије, бавећи се послом управљања људским ресурсима, повећавамо њену вредност и прихватамо професионалну одговорност за наше појединачне одлуке и поступке. Такође, нашим радом и деловањем градимо поштовање, кредибилитет и стратешки значај за нашу професију у организацијама, пословној заједници и заједницама у којима радимо.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Лиценца је исправа издата од стране Коморе менаџера људских ресурса Србије и представља потврду да је ималац лиценце стручно оспособљено лице за обављање послова из области менаџмента људским ресурсима под критеријумима за коју је лиценца издата. За сваког носиоца лиценце Институт за менаџмент људских ресурса као стручно тело Коморе менаџера људских ресурса Србије, гарантује да је ималац лиценце стручно оспособљен за обављање послова из области коју покрива дата лиценца.

Право на добијање лиценце има свака особа која испуњава следеће услове:

  • да испуњава услове у погледу образовања и искуства из менаџмента људских ресурса прописаних за наведену лиценцу;
  • да је члан Коморе менаџера људских ресурса Србије;
  • да је уписан у именик коморе (за обнову лиценце);
  • да није правноснажном судском одлуком осуђена на казну затвора због дела које га чини недостојним за обављање делатности менаџера људских ресурса, односно да је правноснажном судском одлуком осуђивана за дело злостављања на раду, односно да му правноснажном судском одлуком изречена казна због непридржавања мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара. злостављања на раду.

Лиценца се издаје се на период од 4 године.

Уз издату лиценцу, комора обезбеђује потврду са бројем и врстом лиценце то јест област рада коју покрива лиценца са сувим жигом издаваоца лиценце.

Лиценца се издаје на основу Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије.

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Особа, ималац лиценце подноси Комори и/или надлежној канцеларији захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Ималац лиценце који не испуњава услове за обнављање лиценце прописане Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Особа, ималац лиценце уз захтев за обнављање лиценце, подноси и доказ о спроведеној континуираној едукацији у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце Коморе менаџера људских ресурса Србије, односно доказ о положеном лиценцном испиту.

Обнављање лиценце врши се сваких четири године.

ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Комора може привремено да одузме лиценцу особи-носиоцу под условима који су прописани Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

  • Особа-носиоц лиценце, која не добије, односно не обнови лиценцу, под условима прописаним Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије, брише се из Именика Коморе и више не може да буде под подршком Коморе и њених чланова у свом даљем раду.
  • Особа-носиоц лиценце, коме је Комора или надлежна канцеларија одузела лиценцу под условима прописаним правилником, дужна је да у року од пет радних дана од дана достављања решења о одузимању лиценце, достави Комори или надлежној канцеларији раније издату лиценцу.
  • О необновљеној, односно одузетој лиценци, Комора одмах, а најкасније у року од 24 сата, брише из Именика Коморе податке о особи као носиоцу лиценце.
  • Трошкове издавања и обнављања лиценце утврђује надлежни орган Коморе, под условима прописним правилником, а сноси их подносилац захтева за издавање односно обнављање лиценце.
  • О издатој, обновљеној или одузетој лиценци Решење доноси директор Коморе.

Контакт инфо

КОМОРА МЕНАЏЕРА
ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Адреса:
Ђорђа Војновића 118
Инђија
Република Србија

Телефон:
+381.60.50.44.009

Интернет:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 41 гостију и нема пријављених чланова